Slaboprúdové rozvody
Čítať celý článok
Slaboprúdové rozvody
  • 27.07.2020
  • 0
Kde všade sa slaboprúdové rozvody aplikujú? Ako sa využívajú? Všetko čo potrebujete vedieť o rozdieloch medzi slabo a silnoprúdovými rozvodmi sa dozviete v tomto článku. Na čo sa používajú slaboprúdové rozvody? Hneď v úvode si musíme ujasniť, na čo konkrétne sa slabo prúdové rozvody využívajú. Podobne ako silno prúdové rozvody, tvoria základnú súčasť elektroinštalačných prác. Slaboprúdové rozvody a kabeláž slúžia na prenos dát a informácií. Na rozdiel od silnoprúdových rozvodov, ktoré privádzajú jednofázový a trojfázový prúd od elektrickej prípojky do objektu, pri ktorých ide najmä o káblové vedenia do 22 kV, káblové prípojky NN/VN, transformátorové stanice, elektroinštalácie technologických zariadení a liniek, motorové pohony v priemysle, svetelné a zásuvkové rozvody či elektrické vykurovanie. Kde všade majú slaboprúdové rozvody svoje uplatnenie a opodstatnenie? Dá sa povedať, že slaboprúdové rozvody sú využívané takmer všade. Či už ide o rodinný dom, panelák, bytovku alebo administratívnu budovu či výrobnú halu. Používajú sa napríklad pri dátových, televíznych rozvodoch, komunikačných kanáloch, počítačovej sieti, audiovizuálnej technike (FM rádia, LCD televízory, domáce kino), kamerových systémoch alebo protipožiarnej ochrane či zabezpečovacom systéme, jednoducho povedané všade tam, kde je potrebné byť smart. Slaboprúdové inštalácie sa tykajú exteriéru rovnako ako interiéru. Dôležitosť slaboprúdovej kabeláže Slaboprúdové rozvody sú dnes nemenej dôležité, či už pre domácnosť, polyfunkčné objekty alebo do firmy ako tie silnoprúdové. Stávajú sa čoraz viac komplikovanejšími, preto by mala byť ich inštalácia v rukách odborníkov, ktorí dokážu zabezpečiť fundovanú kabeláž a následne aj servis.
Montáž a opravy bleskozvodov
Čítať celý článok
Montáž a opravy bleskozvodov
  • 21.07.2020
  • 0
Všetci poznáme aké môžu byť búrky nebezpečné a čo všetko dokážu spôsobiť. Od materiálnych škôd až po dôsledky na životoch ľudí. Určite je jednoduchšia prevencia aj v prípade stavby rodinného domu. Bleskozvod ľahko ochráni majetok a rodinu pred stále častejšími a nebezpečnými búrkami. Hrozba v podobe blesku Blesk je silný aj keď krátky elektrostatický výboj, s ktorým sa stretávame počas búrky. Väčšina z nich je v oblakoch, ale každý tretí až štvrtý môže udrieť aj do zeme, respektíve do domu, poprípade iného objektu, ktorý mu stojí v ceste. Jeho sila (niekde sa uvádza aj 25 000 A) môže spôsobiť škody na majetku v podobe skratu, odpálenia zásuviek, pokazených spotrebičov a v najhoršom prípade môže vzniknúť aj požiar. Jednotlivé súčasti bleskozvodu Môže sa zdať, že bleskozvod je úplne jednoduchý objekt. Tvorí ho však niekoľko hlavných častí. Dôležitý je uzemňovač, zberacie zariadenie, ktoré tvorí zachytávaciu sústavu na zachytenie bleskov, zvody a skúšobná svorka, ktorá slúži na meranie uzemňovacieho odporu zvodov. Montáž a opravy bleskozvodov Bleskozvod zabezpečí, že blesk neudrie do domu, ktorý mu stojí v ceste, ale stiahne ho do zeme, čím ochráni životy ľudí aj ich vlastníctvo. Montáž a opravy bleskozvodov nie je jednoduchá záležitosť. Bezpodmienečne patrí do rúk odborníkov. Bleskozvody musia spĺňať potrebné normy (STN 62305) a vykonávajú ich elektrikári, ktorý majú potrebné oprávnenie. Samozrejmosťou je, že samotný bleskozvod po inštalácii prechádza revíznou skúškou, následnými pravidelnými revíziami a ich opravy sú zverené do rúk kvalifikovaných elektrikárov. Na bleskozvod je nutné myslieť už pri projekte, hoci jeho montáž je možná aj dodatočne k už existujúcej stavbe.
Inteligentné ovládanie kúrenia
Čítať celý článok
Inteligentné ovládanie kúrenia
  • 16.07.2020
  • 0
Poznáte to, prídete domov v chladnom, sychravom počasí alebo v treskúcom mraze uzimený, po celom dni z práce a jediné na čo myslíte je vychutnať si horúci čaj s vyloženými nohami v teple a pohodlí domova. Ale čo z toho, keď celý deň nebol nik doma a kúrenie bolo vypnuté. Nebudete predsa vytápať prázdny byt či dom a kým sa konečne ohrejú miestnosti aj vy, je už čas ísť spať, kedy je zase vhodnejšia nižšia teplota. Inteligentné ovládanie kúrenia to vyrieši za Vás. Aké sú výhody smart riešenia vytápania Inteligentným ovládaním kúrenia si môžete jednoducho nastaviť teplotu v čase, ktorý Vám vyhovuje. Zároveň si môžete zvoliť rozdielnu teplotu pre jednotlivé izby a to všetko aj na diaľku. Takto máte komfort zaručený. Cieľom je dosiahnuť to, aby bolo kúrenie autonómne a automatické bez toho, aby ste na to museli stále myslieť. Veľkou výhodou, ktorá určite ovplyvňuje rozhodnutie sa pre takýto systém riadenia vytápania je značná úspora za energie. Systém ovládania inteligentného vykurovania Kúrite plynom alebo máte elektrický kotol? Teplo Vám doma sála z klasických radiátorov alebo podlahy? Inteligentne riadiť môžete akýkoľvek systém vykurovania. Inteligentné ovládanie kúrenia je riadené pohodlne a automaticky prostredníctvom vášho telefónu alebo tabletu. Už nemusíte vypínať a následne zapínať radiátory, aby ste ušetrili na energiách. Napríklad na radiátoroch môžete mať nainštalované inteligentné termostatické hlavice alebo pri inom type zasa použiť inteligentný termostat. Prioritne ide o to, aby ste to dokázali ovládať na diaľku. Systém dokáže merať spotrebu energií, ukladať údaje o teplotách a následne vytvárať grafy a štatistiky.
Revízia elektrického zariadenia
Čítať celý článok
Revízia elektrického zariadenia
  • 14.07.2020
  • 0
Jedným slovom bezpečnosť. Práve preto je nutná revízia elektrického zariadenia. Pri elektroinštalácii a elektrických zariadeniach to platí dvojnásobne. Zabezpečuje sa tak ochrana majetku a života, či už ide o obytnú budovu alebo kancelárske priestory, školy, hotely, reštaurácie, polyfunkčné objekty, rôzne výškové budovy a iné. Rozlišujeme viacero druhov revízie objektov V prvom rade je potrebné povedať, že revíziu elektrického zariadenia môžu vykonávať iba odborníci – revízni technici s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade s platnými normami a vyhláškami. Poznáme východiskovú revíziu, ktorá sa vykonáva na novostavbách alebo po rekonštrukcii. Ďalej pravidelnú revíziu, ktorá sa realizuje v pravidelných lehotách zákonom určených na už existujúcich zariadeniach. Z týchto pravidelných kontrol je povinnosť uchovávať záznamy, aby bola zaistená bezpečnosť pri práci. Tretím druhom je mimoriadna revízia na požiadanie. Ide pri nich o odborné prehliadky a odborné skúšanie fungovania elektrických zariadení. Čo všetko rozumieme pod pojmom revízia elektrického zariadenia Počas revízie elektrických zariadení sa vykonáva prehliadka, kontrola a skúšanie aktuálneho stavu elektrických zariadení a jeho bezpečnosť podľa platných noriem a predpisov (najmä norma STN 33 1500). Pod elektrickým zariadením rozumieme elektrickú inštaláciu, elektrické zariadenie strojov, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny. Overuje sa fungovanie zariadenia. Elektrické zariadenie je bezpečné vtedy, ak nie je ohrozený život ľudí, zvierat, majetok a okolité prostredie elektrickým prúdom alebo napätím.
Elektrotechnika
Čítať celý článok
Elektrotechnika
  • 10.12.2015
  • 0
Začiatky rozvoja uvedenej vednej disciplíny sa datujú od 19. Storočia. K jej rozvoju prispelo objavenie elektrického prúdu, elektrotechnických zákonov a prvých elektrotechnických zariadení.