Sídlo spoločnosti

Fakturačná a korešpondenčná adresa

NET4ALL s.r.o., Sídlisko 1.Mája 67/9, 09301  Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 43820590, DIČ: 2024124905, Obchodný register Okresného Súdu Prešov Oddiel: Sro, Číslo vložky: 30700 / P

Orgánom dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

Kancelária a osobný odber tovaru

NET4ALL s.r.o., M.R. Štefánika 873/204, 09301  Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Návštevu v kancelárii, alebo osobný odber tovaru je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Kontaktné údaje

Telefón: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Bankové spojenie

Názov banky: Československá obchodná banka a.s.
Sídlo banky: Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika
Názov účtu: NET4ALL s.r.o.
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1246 8602
SWIFT: CEKOSKBX

Kontaktný formulár

* Required field