Kontaktné údaje

info@net4all.sk
+421 907 979 226

info@hexempo.com
+421 949 303 399

Fakturačná a korešpondenčná adresa

NET4ALL s.r.o., Sídlisko 1.Mája 67/9, 09301  Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 43820590, DIČ: 2022498115, Obchodný register Okresného Súdu Prešov Oddiel: Sro, Číslo vložky: 19380 /P

Orgánom dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

 

HEXEMPO s.r.o., M.R. Štefánika 873/204, 09301  Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 47835672, DIČ: 2024124905, IČ-DPH: SK2024124905, Obchodný register Okresného Súdu Prešov Oddiel: Sro, Číslo vložky: 30700 / P

Orgánom dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia pre Prešovský kraj, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

 

Kancelária a osobný odber tovaru

NET4ALL s.r.o., M.R. Štefánika 873/204, 09301  Vranov nad Topľou, Slovenská republika
HEXEMPO s.r.o., M.R. Štefánika 873/204, 09301  Vranov nad Topľou, Slovenská republika

Návštevu v kancelárii, alebo osobný odber tovaru je potrebné dohodnúť vopred telefonicky.

Bankové spojenie

Názov banky: Fio banka a.s.
Sídlo banky: Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
Názov účtu: NET4ALL s.r.o.
IBAN: SK96 8330 0000 0028 0125 0404
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s.
Sídlo banky: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Názov účtu: HEXEMPO s.r.o.
IBAN: SK12 0900 0000 0051 3206 1916
SWIFT: GIBASKBX

Kontaktný formulár

* Required field