Široká škála produktov a služieb z oblasti elektrotechniky, elektroniky, informačných technológií, sieťovej komunikácie a programovania.

Paletu našich služieb sme rozdelili do ôsmych základných produktových radov. V každej produktovej rade nájdete detailnejšie informácie o ponúkaných službách a produktoch. Naším cieľom je prinášať Vám inovatívne a hodnotné riešenia, ktoré znamenajú pridanú hodnotu pre Vás a Vašu spoločnosť.

Nechajme budúcnosť rozhodnúť o pravde, nechajme ju ohodnotiť každú pravdu podľa vykonanej práce a dosiahnutých úspechov.
Nikola Tesla

O nás

Spoločnosť NET4ALL, s.r.o. vznikla v roku 2007 ako evolúcia podnikateľskej činnosti. Svoju obchodnú činnosť sme na základe živnostenského oprávnenia začali rozvíjať už v roku 1992. Aj vzhľadom na to, aktuálne spoločnosť disponuje dlhodobými a nenahraditeľnými vedomosťami a skúsenosťami z oboru elektrotechniky a informačných technológií nadobudnutými za viac ako 23 rokov na trhu. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie produktov a služieb z oblasti elektrotechniky, informačných technológií, ako aj tvorba a nasadzovanie komplexných integrovaných informačných systémov. Medzi naše ďalšie činnosti patrí napr. poskytovanie IT služieb, programovanie, servisné služby, elektroinštalácie, inteligentné riešenia, atď. …