Maximálna ochrana na profesionálnej úrovni

Zabezpečenie Vášho domova alebo firmy pred vlámaním, požiarom, alebo únikom nebezpečnej látky je životne dôležité. Kombinácia najnovších technológií a našich dlhoročných skúseností na poli zabezpečenia sú zárukou správneho riešenia presne podľa Vašich potrieb.

Moderná inštalácia zabezpečovacích prvkov umožňuje kontrolu monitorovaných priestorov 24 hodín, 7 dní v týždni. Všetky podnety hlási, vyhodnocuje a zaznamenáva na harddisk. Ku týmto dátam sa dá spätne vrátiť a podnety preveriť.

Všetky pohyby, zmeny a reakcie na podnety vyhodnotí ústredňa, ktorá podľa naprogramovaného postupu informuje o danej situácii Vás alebo pult centrálnej ochrany. Systém obsahuje detektory, ktoré reagujú na podnety ako pohyb, požiar, otvorenie okna, rozbitie skla, únik plynu a množstvo ďalších faktorov. Tieto podnety vyhodnocuje ústredňa, ktorej nasledovný postup je naprogramovaný v závislosti od požiadaviek klienta. Ústredňa môže informovať o stave zaslaním servisnej SMS, spustením poplachu alebo sirény, poprípade odstavením prívodu vody, plynu, elektrickej energie a podobne.

Detekcia a monitoring neoprávneného vstupu

Dnešné systémy zabezpečenia pozostávajú z priemyselných kamier, ktoré monitorujú vstupné body alebo dôležité objekty. GSM kamera dokáže detekovať pohyb alebo zvuk. Narušenie priestoru hlási formou SMS na mobilný telefón alebo priamo na pult centralizovanej ochrany.

Na sledovanie vstupov a výstupov z objektov ako aj na vstupy do dôležitých miestností slúžia elektronické dvere a turnikety ovládané kódom alebo prístupovou kartou.  Tento systém môže fungovať aj ako dochádzkový systém pre zamestnancov, kde okrem prehľadu, kto vstupuje do objektu, získate aj informáciu koľko času trávia Vaši zamestanaci v práci. Okrem kontroly pohybu zamestnancov sa dá využiť ako parkovací systém pri ovládaní rámp na vstupe na parkovisko alebo ako zabezpečenie spoločných priestorov.

V rámci zabezpečenia ponúkame aj domáce alarmy, ktoré navrátia pocit istoty a bezpečia do Vášho domova. Štandardom pri podobnom riešení je video/audio vrátnik, vďaka ktorému máte vždy presný prehľad komu otvárate dvere do Vášho domova.

Zabezpečovacie systémy okrem ochrany pred neoprávneným vstupom a poškodením majetku slúžia aj na včasnú detekciu úniku nebezpečných látok alebo pri vzniku požiaru. Detektory posielajú zistenú informáciu do ústredne, ktorá spustí automatické hasenie, pošle varovnú SMS, alebo vykoná iný predprogramovaný krok. Požiarne hlásiče  sú prepojené s Vašim mobilným telefónom, a tak máte stále aktuálnu informáciu o tom, čo sa vo Vašich priestoroch práve deje.

Kamerové systémy
1/
Kamerové systémy
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Kamerové systémy obyčajne tvoria uzavretý televízny okruh a využívajú sa k sledovaniu monitorovaných objektov a priestorov, k zobrazovaniu záberov z kamier na monitoroch alebo vzdialených zariadeniach, k archivácií natočených záberov. Takýmto kamerám tiež hovoríme priemyselné kamery resp. priemyselná televízia a v dnešnej dobe aj priemyselné IP kamerové systémy.

Uvedené systémy sa zväčša skladajú z kamier, nahrávacieho zariadenia DVR ( hard disk, centralizovaná vstupno-výstupná jednotka ), monitoru. Systém môže byť tiež doplnený o mikrofóny, reproduktory a výmenné záznamové médium.

Podľa druhu kamier môžeme kamerové systémy rozdeliť na :

  • Analógové
  • IP
  • Hybridné AHD

Trh ponúka množstvo kamier a kamerových systémov od nenáročných a lacných ( lacných neznamená nekvalitných ) až po profesionálne kamery s nadštandartnými funkciami typu zoom, automatickým pohybom po predvolenej trajektórií, záznamom pohybu v monitorovacom priestore a následným sledovaním objektu prípadne aj priblížením na monitorovaný pohybujúci sa objekt.

EZS – Elektrické zabezpečovacie systémy
2/
EZS – Elektrické zabezpečovacie systémy
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

EZS, označovaný aj ako poplachový zabezpečovací a tiesňový systém ( PZTS ), je jednoúčelový poplachový systém určený pre detekciu prítomnosti vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do monitorovacieho priestoru a následnou akustickou, optickou či vzdialenou signalizáciou.  Väčšina alarmov do domov a budov reaguje na narušenie zabezpečeného priestoru vyvolaním poplachu.

V dnešnej dobe dokážu zabezpečovacie systémy pracovať s nepreberným množstvom doplnkov a funkcií.  V základe čidlá delíme na analógové ( prerušenie drôtu alebo vedenia ) a digitálne ( detektor pohybu – PIR ).

Komunikácia medzi detektormi a ústredňou môže  byť vedená káblom, bezdrôtovo alebo kombináciou predchádzajúcich spôsobov. Systémov elektronického zabezpečenia je ohromné množstvo, od tých kde ústredňa funguje aj ako detektor a signalizácia až po zložité systémy s jednotkovými komponentami rozmiestnenými nezávislé na sebe.

EPS – Elektrické požiarne signalizácie / systémy
3/
EPS – Elektrické požiarne signalizácie / systémy
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) je požiarno-technické zariadenie slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, prípadne aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. Systém obsahuje z pravidla ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie, prípadne GSM modul a napájacie zariadenie. Jeho úlohou je včasné varovanie a signalizovanie vznikajúceho požiaru.

Hlásič požiaru je zariadenie s najmenej jedným snímačom monitorujúcim nepretržite alebo v opakovaných krátkych intervaloch aspoň jeden fyzikálny alebo chemický jav súvisiaci s požiarom, pričom poskytuje ústredni, pre potreby vyhodnotenia, najmenej jeden zodpovedajúci signál.

Hlásiče EPS alebo čidlá delíme :

A) Mechanické hlásiče – je potrebné ich spustiť manuálne, mechanicky
B) Automatické hlásiče – spúšťajú sa automaticky pri zmene fyzikálnych alebo chemických parametrov

– Automatické tepelné hlásiče
– Automatické optické hlásiče
– Automatické dymové hlásiče
– Automatické ionizačné hlásiče

Na Slovensku prevádzku EPS upravuje Vyhláška MV SR č.726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie a podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej údržby a kontroly.

Bytové a domové zvončeky / video vrátnik
4/
Bytové a domové zvončeky / video vrátnik
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Ponúkame inštaláciu bytových a domových zvončekov, video a audio vrátnikov. Široká škála funkcií a dizajnu zapadne do každého priestoru. Možnosťou je ovládanie vrátnika pomocou mobilu a mobilnej aplikácie, alebo je tu možnosť ho pripojiť k inteligentnej inštalácií. Vonkajšie jednotky sú v prevedení antivandal a s minimálnym krytím IP 55/56 do vonkajšieho prostredia.

Stačí si len vybrať, a všetko ostatné už zabezpečíme za Vás.

Dochádzkový systém – parkovací systém
5/
Dochádzkový systém – parkovací systém
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Ponúkame dochádzkový systém pre evidenciu príchodu, odchodu, pauzy Vašich zamestnancov.

Spôsoby overenia sú široké, či už si vyberiete overenie na základe čipovej karty alebo odtlačkom prsta alebo skenom krvného riečišťa alebo sietnice. Systém Vám ponúkne dokonalý prehľad o dochádzke a reálnom pracovnom čase Vašich zamestnancov.

Parkovací systém môže byť ako doplnok dochádzkového systému alebo samostatný systém – inštalácia.

Dovolí Vám mať pod kontrolou napr. firemný autopark, príchody a odchody z firemného alebo verejného parkoviska, prípadne spoplatnenie parkovania. Spoplatnenie môže prebiehať formou fyzického automatu, predplatnou čipovou kartou, sms správou, alebo evidenciou ŠPZ pomocou vstupno-výstupných kamier.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si o všetkých naších
aktivitách na blogu.

3D obraz
Čítať celý článok
3D obraz
  • 21.03.2016
  • 0
Reproduktorová sústava je zariadenie na premenu elektrického signálu z audio zariadení na počuteľný zvuk. Reproduktorové sústavy sa používajú pre ozvučenie vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho
Priestorový zvuk
Čítať celý článok
Priestorový zvuk
  • 15.03.2016
  • 0
Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí schopné vyvolávať v uchu sluchový vnem. Frekvencia zvuku sa nachádza v rozpätí od 20 Hz – 20 kHz. Mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma.
Zázraky vedy – Ide to na vodu !
Čítať celý článok
Zázraky vedy – Ide to na vodu !
  • 10.03.2016
  • 0
Nepredstaviteľný potenciál vodíkového generátora. Priama hrozba pre krajiny OPEC a fosílne palivá. Zelená energia na dosah. Reálne perpetu mobile ?