O nás

Spoločnosť NET4ALL, s.r.o. vznikla v roku 2007 ako evolúcia podnikateľskej činnosti. Svoju obchodnú činnosť sme na základe živnostenského oprávnenia začali rozvíjať už v roku 1992. Aj vzhľadom na to, aktuálne spoločnosť disponuje dlhodobými a nenahraditeľnými vedomosťami a skúsenosťami z oboru elektrotechniky a informačných technológií nadobudnutými za viac ako 23 rokov na trhu.

Našou primárnou orientáciou je poskytovanie produktov a služieb z oblasti elektrotechniky, informačných technológií, ako aj tvorba a nasadzovanie komplexných integrovaných informačných systémov. Medzi naše ďalšie činnosti patrí napr. poskytovanie IT služieb, programovanie, servisné služby, elektroinštalácie, inteligentné riešenia, atď. …

Medzi našich zákazníkov patria významné spoločnosti v obore priemyslu a telekomunikácií, IT sektora, energetiky ale aj malý podnikatelia a domácnosti. Naše služby dodávame s dokonalou znalosťou žiadaného sektora, preto sú naše riešenia výrazným ekonomickým prínosom pre zákazníka a zároveň konkurenčnou výhodou. Využívame široké spektrum technológií a realizujeme riešenia, ktoré pomáhajú firmám reagovať na potreby a požiadavky zákazníkov, jednotlivcom a domácnostiam dovoľujú držať trend s rýchlo sa rozvíjajúcim IT sektorom a v konečnom dôsledku dovoľujú zvyšovať vlastnú efektivitu a získať tak konkurenčnú výhodu.

Uvedomujeme si, že hlavnou zárukou kvalitných služieb sú kvalitný ľudia. Spolupracujeme s vysokokvalifikovanými odborníkmi a ich odbornosť sa usilujeme udržiavať a rozširovať. Sme partnerom najvýznamnejších svetových výrobcov hardvéru a softvéru. Naši spolupracovníci pravidelne navštevujú školenia z oblasti nášho pôsobenia. V neposlednom rade disponujeme vlastnými pracovnými a vzdelávacími postupmi ktoré sa nám už za viac ako 23 rokov osvedčili.

Vieme, že mnohí ľudia potrebujú pomoc iných. Preto sa snažíme pomáhať tam, kde je to potrebné. V rámci našich možností podporujeme viaceré inštitúcie v školstve, detských domovoch, zdravotníctve.