KNX / EIB
Čítať celý článok
KNX / EIB
  • 10.12.2015
  • 0
KNX je medzinárodný štandard pre inteligentné elektrické inštalácie, ktoré postupne nahrádzajú tradičné elektrické inštalácie. Je podporovaný množstvom výrobcov ktorých je viac ako 150. Umožňuje spoločné využitie a kombináciu komponentov rôznych výrobcov a typov, čo sa garantuje certifikáciou týchto komponentov a značkou KNX. Podporuje tiež všetky bežné prenosové médiá.