Dolby Atmos
Čítať celý článok
Dolby Atmos
  • 27.07.2019
  • 0
Každý vie, čo je 3D film, ale čo 3D zvuk? Tradičný zvukový systém vytvára realistické efekty vyžarovaním zvuku zo všetkých strán diváka. 3D zvuk to robí a ešte viac: Efektívne využitie zvuku zhora, ako aj presné umiestnenie pohyblivých zvukových objektov v miestnosti, účinne zaplňujú všetky medzery vo zvukovej scéne, ktorú vytvára tradičný systém priestorového zvuku. Výsledkom je skutočne pohlcujúci – a vysoko realistický – zážitok. Pre tých z vás, ktorí nikdy nepočuli o Dolby Atmos, to neznamená, že ste to vlastne nepočuli. Mnoho kín využíva túto technológiu už niekoľko rokov, takže je pravdepodobné, že už ste atmosféru Dolby Atmos zažili. Novinkou je rozšírenie tejto 3D zvukovej technológie na domáce kiná. Systémy priestorového zvuku s reproduktormi Dolby Atmos spolu so zodpovedajúcimi diskami Blu-ray so zvukovými stopami zmiešanými pre systém Dolby Atmos sú teraz k dispozícii od mnohých výrobcov. Akým spôsobom Dolby Atmos pracuje? Na rozdiel od tradičných systémov priestorového zvuku nie je pohyblivý zvukový komponent v systéme Dolby Atmos založený na kanáloch, ale skôr pracuje s takzvanými zvukovými objektmi. V 5.1-kanálovom alebo 7.1-kanálovom systéme je zvuk zmiešaný takým spôsobom, ktorý umožňuje jeho priradenie k 6 alebo 8 dostupným kanálom. Aby sa zvýšil účinok explózie na ľavej strane obrazovky, zvuk by sa jednoducho poslal do reproduktorov na ľavej strane. Tento systém funguje dobre, ale obmedzuje spôsob zmiešania zvuku, ako aj počet a usporiadanie hardvérových komponentov použitých na jeho prehrávanie. Z tohto dôvodu systémy priestorového zvuku takmer vždy prichádzajú do konfigurácie reproduktorov 5.1 alebo 7.1. Na druhej strane Dolby Atmos je škálovateľný a prispôsobivý systém. Soundtrack zmiešaný pre Dolby Atmos môže pracovať s 8 reproduktormi v 5.1.2. usporiadaní v domácom kine alebo s až 64 samostatnými reproduktormi vo veľkom kine. Na použitie v domácom kine sú však najbežnejšie usporiadania 5.1.2, 5.1.4, 7.1.2 alebo 7.1.4. Čísla sú rozdelené nasledovne: Najprv priestorové reproduktory, potom počet basových reproduktorov (zvyčajne 1) a následne stropné alebo upfirings reproduktory. Reproduktory Dolby Atmos vo filmových sálach sú nevyhnutne namontované na strop a to je tiež možnosť inštalácie v prípade domácich kín. Diskrétne reproduktory namontované na strope si však vyžadujú dobrú inštaláciu. Našťastie existujú aj ďalšie možnosti, ako napríklad upfiring reproduktory, ktoré môžu byť umiestnené na hornej časti existujúcich predných alebo zadných reproduktorov. Upfiring reproduktory používajú strop ako akustické zrkadlo na odrážanie zvukových vĺn. Preto sa o nich niekedy hovorí ako o rečníkoch Atmosu. Zvuk odrážajúci sa od stropu efektívne umiestňuje zvuky nad diváka / poslucháča, systém, ktorý nielen šetrí čas a nervy, ale funguje veľmi dobre aj akusticky. Zvukové objekty: Priradenie zvuku priestoru, nie reproduktoru Použitie zvukových objektov namiesto kanálov dáva systému Dolby Atmos neuveriteľnú mieru flexibility. Zvukový objekt je zvukový prvok, ktorý bol oslobodený od pevného miesta prehrávania. Zvukový objekt je namiesto vyžarovania z predného pravého alebo stredového reproduktora definovaný ako pohyb priestorom alebo ako smerový údaj. Špeciálny renderer v A/V prijímačoch Dolby Atmos používa algoritmus Atmos na správne priradenie zvukových objektov k rôznym dostupným reproduktorom v systéme, čo umožňuje voľne sa pohybovať objektom cez zvukovú scénu. Je to veľmi odlišné od systému pevných kanálov. Zvukové objekty Dolby Atmos viac >
3D obraz
Čítať celý článok
3D obraz
  • 21.03.2016
  • 0
Reproduktorová sústava je zariadenie na premenu elektrického signálu z audio zariadení na počuteľný zvuk. Reproduktorové sústavy sa používajú pre ozvučenie vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho
Priestorový zvuk
Čítať celý článok
Priestorový zvuk
  • 15.03.2016
  • 0
Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí schopné vyvolávať v uchu sluchový vnem. Frekvencia zvuku sa nachádza v rozpätí od 20 Hz – 20 kHz. Mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma.
Reproduktorové sústavy – rozdelenie
Čítať celý článok
Reproduktorové sústavy – rozdelenie
  • 11.12.2015
  • 0
Reproduktorová sústava je zariadenie na premenu elektrického signálu z audio zariadení na počuteľný zvuk. Reproduktorové sústavy sa používajú pre ozvučenie vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho