Výmena elektrických rozvodov v dome
Čítať celý článok
Výmena elektrických rozvodov v dome
  • 26.06.2020
  • 0
V rodinnom dome je stále čo robiť a rekonštruovať. Svoje o tom vedia najmä majitelia starších nehnuteľností. Medzi oblasti, o ktoré je potrebné sa starať patria určite rozvody vody, plynu či elektriky. Najmä posledné menované je z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležité. Výmena elektrických rozvodov v dome sa nevykonáva na krátky čas, práve naopak, je to dlhodobá investícia.Práve preto by sa na výmene starých elektrických rozvodov nemalo šetriť. Prečo je výmena elektrických káblov dôležitá? Životnosť káblov starších ako 30 rokov sa postupne blíži ku koncu. Ak chcete predísť akejkoľvek havarijnej situácii je lepšie vymeniť elektrické rozvody včas. Staré hliníkové káble dnes už nespĺňajú bezpečnostné normy, pretože postupne strácajú na kvalite a hrozí prípadné nebezpečenstvo. Výhodou výmeny starých rozvodov je aj možnosť prispôsobiť si rozmiestnenie elektrických zásuviek a spínačov tam, kde Vám dnes chýbajú. Postup prác a samotná realizácia Práce na výmene elektrických rozvodov začínajú odstránením starých káblov, drážkovaním a vytváraním priestoru pre nové a následne nastupuje samotná inštalácia a zapájanie. Výmena elektro rozvodov predstavuje pomerne náročnú činnosť, ktorá si vyžaduje dlhší čas. Na čo všetko je potrebné dbať pri výmene rozvodov Ak meníte rozvody len v jednej miestnosti je potrebné dať pozor na to, či aj ostatné nepotrebujú nahradiť. Skúsení elektrotechnici vedia najlepšie poradiť so všetkým, čo je potrebné pre správnu, vhodnú, praktickú a bezpečnú výmenu elektrických káblov. Medzi najdôležitejšie súčasti výmeny patrí hlavný istič, skriňa a prívod elektrickej energie, vyrezávanie krabičiek a drážkovanie či prepäťová ochrana. Pri všetkom je potrebné dodržať bezpečnostné pravidlá a ochranné prvky. Aj keď výmena rozvodov môže byť pre mnohých strašiakom, s pomocou skúsených odborníkov sa dá hravo zvládnuť.
Projekt elektroinštalácie rodinného domu
Čítať celý článok
Projekt elektroinštalácie rodinného domu
  • 26.06.2020
  • 0
Projekt elektroinštalácie rodinného domu je nutnou súčasťou pri výstavbe či jeho rekonštrukcií. Ako by mal vyzerať jej projekt a čo obsahovať? Na to sa pozrieme na nasledujúcich riadkoch. Obsah projektu elektroinštalácie rodinného domu Technická dokumentácia projektu elektroinštalácie rodinného domu má obsahovať základné informácie o objekte, teda počet izieb, využívané výkonovo náročnejšie elektrospotrebiče, druh kúrenia či počet žijúcich osôb. Ďalšou položkou je celkový súpis použitých elektrospotrebičov a ich príkony, celkový predpokladaný príkon, návrh prierezu prípojky a hlavného domového vedenia, použitú napäťovú sústavu, spôsob riešenia ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, stupeň dodávky elektrickej energie, spôsob merania jej spotreby, predpäťová ochrana, ochrana proti skratu, blesku a elektrickým výbojom, určenie druhu prostredia, súpis použitého materiálu a popis riešenia elektroinštalácie textový aj obrazový a vizualizácie interiérov. Projekt elektroinštalácie – prečo je dôležitý I keď samotný projekt elektroinštalácie rodinného domu nie je nutne potrebný a aj bez neho dostanete stavebné povolenie, predsa len jeho vypracovanie má pri následnej realizácii svoj zmysel a uľahčuje prácu odborníkov a samotné vykonanie elektroinštalácie sa bez neho nezaobíde. Samozrejmosťou je dodržiavanie platných noriem a predpisov aj úzka spolupráca s užívateľom domu a architektom. V úvode sa vypracováva prvotný projekt s predpokladaný riešením, i keď nie úplne kompletným, ale potrebným pre zaistenie materiálu a vyrátanie cenovej kalkulácie. Počas samotnej realizácie sa upresňujú a konkretizujú jednotlivé požiadavky užívateľa objektu, ktoré sa následne postupne zapracúvajú do elektroprojektu, aby bol uchovaný reálny stav. Projekt elektroinštalácie má svoj zmysel a majiteľ domu sa k nemu môže kedykoľvek vrátiť.
Elektrické káble do domu
Čítať celý článok
Elektrické káble do domu
  • 26.06.2020
  • 0
Neodmysliteľnou súčasťou pri inštalovaní elektrických rozvodov sú samotné elektrické káble. Ich výber ako aj samotnú kabeláž vykonávajú odborní a kvalifikovaní pracovníci. V opačnom prípade neodborným zásahom uškodíte nie len svojmu domu, ale môžete v prvom rade ohroziť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.  Typológia elektrických káblov Pri elektroinštaláciách v rodinných domoch sa využívajú takzvané silové CYKY káble, ktoré tvorí medené jadro obalené PVC izoláciou. Sú kvalitné a majú dlhú životnosť. Rozlišujú sa podľa počtu žíl, ich farby a prierezu. Môžu byť uložené pod omietku aj v zemi, v suchom i vlhkom prostredí. Spĺňajú požadované platné normy a sú odolné voči UV žiareniu. K najpoužívanejším patrí závesný kábel CYKY-Z-J 3×1,5, kábel CYKY-J 3×6, kábel CYKY-J 4×70, kábel CYKY-J 5×70, závesný kábel CYKY-Z-J 3×2,5 a mnohé ďalšie.   Výber elektrického káblu                  Elektrické káble do domu vedú od prívodu elektrickej energie, cez rozvádzač a istiace prvky do obvodov, chráničov a prepäťovú ochranu až ku vypínaču alebo svetlu. Je dobré myslieť na budúcnosť a mať zakreslené kadiaľ káble vedú. Na ich ochranu slúžia chráničky teda pevné alebo ohybné trúbky, ktoré ich chránia pred mechanickým poškodením ako je prípadné preseknutie alebo poškodenie. Ich výhodou je, že v prípade potreby výmeny kábla nie je nutné vysekať omietku po celej dĺžke kábla, ale stačí kábel vytiahnuť. V jednej chráničke môže byť uložených viacero káblov naraz. Výber kabeláže závisí od príkonov spotrebičov, od ktorého tiež záleží voľba istenia. Všetky technické detaily sú rozpracované v technickej správe projektu domu. Ako sme spomenuli v úvode, osadenie kabeláže by malo byť vykonané len odborníkmi.
Cenník elektroinštalačných prác
Čítať celý článok
Cenník elektroinštalačných prác
  • 26.06.2020
  • 0
Ceny za prácu vykonanú v oblasti elektroinštalácie sa môžu rôzniť. Je preto dobré nesústrediť sa len na cenníky jednotlivých firiem, ale nechať si vypracovať konkrétny projekt na vašu stavbu či byt, podľa individuálnych požiadaviek. Cenník elektroinštalačných prác za jednotlivé položky Pri cenách jednotlivých položiek elektroinštalačných prác sú dôležité také komponenty ako zásuvky, vypínače, prístrojové krabice, ističe, poistková skrinka, káble, svorky a ich montáž a tiež cena sekania, frézovania, drážkovania alebo sadrovania. Samozrejme záleží od množstva použitého materiálu. Cena kabeláže sa pohybuje v rozmedzí od 1000 do 3000 eur pri rodinnom dome veľkom 100 m2. V prípade potreby elektrickej prípojky je cena od 500 eur vyššie s prácou. Cena za prácu ako hrubá montáž, sekanie či frézovanie a osadzovanie komponentov sa pohybuje okolo 10 eur za jeden kus. Najzákladnejší bleskozvod orientačne stojí 100 eur, pri bežnom rodinnom dome je cena okolo 500 eur, v závislosti od počtu zvodov. Revízia sa pohybuje od 150 do 300 eur. Presná cena pre objekt sa dá určiť až po obhliadke a dohode s klientom na použitých materiáloch. Potrpieť si na kvalitu sa vypláca Investícia do kvalitných materiálov sa určite oplatí. Nebudete musieť následne vynakladať financie na opravu porúch a prípadné prerábky. A pamätajte – nájsť dobrých majstrov elektrikárov je na nezaplatenie. Odmenou Vám bude dobre, starostlivo a profesionálne vykonaná práca, s ktorou budete spokojní. Predsa len táto práca sa vykonáva na dlhé roky užívania. Neváhajte kontaktovať našu spoločnosť Net4all, ktorá má početné skúsenosti s prácou v oblastí elektroinštalácií.