Projektovanie zásuviek

Projektovanie zásuviek

Stavba rodinného domu ale i rekonštrukcia staršej stavby či bytu si často krát vyžaduje myslieť na množstvo detailov, pre ktoré je potrebné rozhodnúť sa čo najsprávnejšie a najpraktickejšie, aby nebolo následné bývanie zbytočne komplikované. Platí to aj pri tom, keď sa rozhodujeme vybrať to najsprávnejšie miesto pre zásuvky. Predsa len množstvo predlžovacích káblov vôbec nevyzerá dobre a kazí dojem krásneho nového alebo vynoveného priestoru.

Zásuvka naša každodenná

Projektovanie zásuviek je potrebné si vopred dobre premyslieť, aby k nim bol ľahký a jednoduchý prístup. Záleží najmä od rozmiestnenia veľkých kusov nábytku. V prípade kuchyne myslieť na spotrebiče, poprípade využitie moderných riešení výsuvných zásuviek. Treba dbať aj na podrobnosti o pripájaných spotrebičoch a ich príkone či výkone. Z praktických dôvodov je dobré nezabudnúť ani na také detaily ako je potreba povysávať či zapojiť vianočné svetlá.

Inštalácia zásuviek

Projektovanie kabeláže je určené projektovou dokumentáciou, ktorú vytvára projektant s elektrotechnickým vzdelaním a patričným osvedčením na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického. Samotná realizácia by mala byť zverená do rúk elektrotechnika s príslušným oprávnením. Na jeden obvod sa najčastejšie zapája 10 zásuviek s maximálnym prúdom 16 A. Na kabeláž zásuviek sa väčšinou používajú CYKY káble 3×2,5 mm2 a 5×2,5 mm2 alebo v prípade aplikácie inštalačných rúr ide o samostatné vodiče 3xCY 2,5 mm2.

Realizácia patrí medzi tie jednoduchšie časti elektroinštalácie. Po navrhnutí obvodu s dodržaním príslušných noriem, dimenzovaním vodičov zásuvkového obvodu a s ohľadom na záujem klienta dochádza k samotnému uskutočneniu, pričom sa dbá na bezpečnosť a ochranu pred dotykom pri poruche.