Montáž a opravy bleskozvodov

Montáž a opravy bleskozvodov

Všetci poznáme aké môžu byť búrky nebezpečné a čo všetko dokážu spôsobiť. Od materiálnych škôd až po dôsledky na životoch ľudí. Určite je jednoduchšia prevencia aj v prípade stavby rodinného domu. Bleskozvod ľahko ochráni majetok a rodinu pred stále častejšími a nebezpečnými búrkami.

Hrozba v podobe blesku

Blesk je silný aj keď krátky elektrostatický výboj, s ktorým sa stretávame počas búrky. Väčšina z nich je v oblakoch, ale každý tretí až štvrtý môže udrieť aj do zeme, respektíve do domu, poprípade iného objektu, ktorý mu stojí v ceste. Jeho sila (niekde sa uvádza aj 25 000 A) môže spôsobiť škody na majetku v podobe skratu, odpálenia zásuviek, pokazených spotrebičov a v najhoršom prípade môže vzniknúť aj požiar.

Jednotlivé súčasti bleskozvodu

Môže sa zdať, že bleskozvod je úplne jednoduchý objekt. Tvorí ho však niekoľko hlavných častí. Dôležitý je uzemňovač, zberacie zariadenie, ktoré tvorí zachytávaciu sústavu na zachytenie bleskov, zvody a skúšobná svorka, ktorá slúži na meranie uzemňovacieho odporu zvodov.

Montáž a opravy bleskozvodov

Bleskozvod zabezpečí, že blesk neudrie do domu, ktorý mu stojí v ceste, ale stiahne ho do zeme, čím ochráni životy ľudí aj ich vlastníctvo. Montáž a opravy bleskozvodov nie je jednoduchá záležitosť. Bezpodmienečne patrí do rúk odborníkov. Bleskozvody musia spĺňať potrebné normy (STN 62305) a vykonávajú ich elektrikári, ktorý majú potrebné oprávnenie. Samozrejmosťou je, že samotný bleskozvod po inštalácii prechádza revíznou skúškou, následnými pravidelnými revíziami a ich opravy sú zverené do rúk kvalifikovaných elektrikárov. Na bleskozvod je nutné myslieť už pri projekte, hoci jeho montáž je možná aj dodatočne k už existujúcej stavbe.