Elektrické káble do domu

Elektrické káble do domu

Neodmysliteľnou súčasťou pri inštalovaní elektrických rozvodov sú samotné elektrické káble. Ich výber ako aj samotnú kabeláž vykonávajú odborní a kvalifikovaní pracovníci. V opačnom prípade neodborným zásahom uškodíte nie len svojmu domu, ale môžete v prvom rade ohroziť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. 

Typológia elektrických káblov

Pri elektroinštaláciách v rodinných domoch sa využívajú takzvané silové CYKY káble, ktoré tvorí medené jadro obalené PVC izoláciou. Sú kvalitné a majú dlhú životnosť. Rozlišujú sa podľa počtu žíl, ich farby a prierezu. Môžu byť uložené pod omietku aj v zemi, v suchom i vlhkom prostredí. Spĺňajú požadované platné normy a sú odolné voči UV žiareniu. K najpoužívanejším patrí závesný kábel CYKY-Z-J 3×1,5, kábel CYKY-J 3×6, kábel CYKY-J 4×70, kábel CYKY-J 5×70, závesný kábel CYKY-Z-J 3×2,5 a mnohé ďalšie.

 

Výber elektrického káblu                 

Elektrické káble do domu vedú od prívodu elektrickej energie, cez rozvádzač a istiace prvky do obvodov, chráničov a prepäťovú ochranu až ku vypínaču alebo svetlu. Je dobré myslieť na budúcnosť a mať zakreslené kadiaľ káble vedú. Na ich ochranu slúžia chráničky teda pevné alebo ohybné trúbky, ktoré ich chránia pred mechanickým poškodením ako je prípadné preseknutie alebo poškodenie. Ich výhodou je, že v prípade potreby výmeny kábla nie je nutné vysekať omietku po celej dĺžke kábla, ale stačí kábel vytiahnuť. V jednej chráničke môže byť uložených viacero káblov naraz. Výber kabeláže závisí od príkonov spotrebičov, od ktorého tiež záleží voľba istenia. Všetky technické detaily sú rozpracované v technickej správe projektu domu. Ako sme spomenuli v úvode, osadenie kabeláže by malo byť vykonané len odborníkmi.