Klientské centrum

Inštalácia EZS v zmysle požiadaviek ministerstva vnútra. Inštalované zariadenia spĺňajú certifikáciu NBÚ.

Klient: Ministerstvo vnútra
Dátum: 2018