Wireless, EZS, CCTC

Návrh – realizácia kamerového systému a EZS. Umiestnenie technológie do rack skrine vrátane priemyselného záložného zdroja. Pokrytie wifi signálom celý objekt a skladovacie priestory. Pred príprava pre rozšírenie EZS a CCTV. Pripojenie k sieti internet garantovanou linkou.

Klient: BBB Tribe
Dátum: 2019