Rodinný dom

Návrh realizácie kompletnej elektroinštalácie vrátane bleskozvodu. Zabezpečenie a realizácia kompletnej elektrickej prípojky na hranicu pozemku. Inštalácia zásuvkových, svetelných a vyhradených elektrických okruhov. Príprava chráničky pred pozemok pre budúce zavedenie optického kábla. Dodávka a osadenie interiérových, exteriérových a záhradných svietidiel. Pred príprava pre inteligentnú SMART domácnosť v budúcnosti postavenú na KNX a Control4. Osadenie RACK skrine vrátane výzbroje. Kamerový systém HikVision a alarm Paradox. Výstavba hlavného rozvádzača v dome a pomocného rozvádzača v dielni. Vyriešili sme taktiež kompletné dátové rozvody a pokrytie signálom WIFI rozsiahly pozemok a celý dom vrátane prístavby kde sa nachádza dielňa.

Klient: RD Palín
Dátum: 2020