Priemyselná hala

Kompletná elektroinštalácia vrátane prípojky, hlavného rozvádzača, podružných rozvádzačov, vonkajšieho, pouličného a vnútorného osvetlenia, slaboprúdu, pripojenia k sieti internet, EZS. V miestnostiach pre prezentácie sme inštalovali prístroje pre AV a dáta, prístroje do stien a podláh. Realizovali sme prípravu pre perimetrickú ochranu objektu a prípravu pre inštalovanie kamerového systému. Návrh elektroinštalácie, revízia, projekt HR.

Klient: Ematech, s.r.o.
Dátum: 2019 – 2020