Kancelárske priestory A&D Office

Výstavba nových zásuvkových obvodov pre zriadenie moderných pracovných priestorov s ohľadom na pracoviská s veľkým počtom výpočtovej techniky. Parapetný systém, podlahový systém pre 230V a slaboprúd, dátové rozvody, bezdrôtová sieť WIFI. Dodávka a inštalácia RACK skrine vrátanie zapojenia komponentov, umiestnenie serverov. Poskytnutie garantovaného internetového pripojenia. Kompletná výmena zásuviek, vypínačov a doplnenie komponentov rozvádzača.

Klient: A&D Office, s.r.o.
Dátum: November 2018