Úrad práce soc. vecí a rodiny Vranov n.T.

Kompletná rekonštrukcia zásuvkových obvodov, rozvádzačov. Inštalácia parapetného systému, úprava dátových rozvodov. Vypracovanie projektovej dokumentácie, revízne správy k vykonaným prácam.

Klient: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, AOC Vranov
Dátum: Júl 2019