Okresný úrad Vranov n.T.

Kompletná rekonštrukcia zásuvkových obvodov, rozvádzačov. Inštalácia parapetného systému, dátových rozvodov. Inštalácia rack skrine, osadenie komponentami v serverovni. Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie meracích protokolov k dátovým rozvodom, revízne správy k vykonaným prácam. Poskytnutá systémová záruka

Klient: MINV, Okresný úrad Vranov nad Topľou, AOC Vranov
Dátum: December 2018