AOC Vranov-Rekonštrukcia 4 posch.

Rekonštrukcia elektrických rozvodov a rozvádzačov na 4. poschodí budovy. Inštalácia parapetných systémov, dátových – telefónnych rozvodov, podružný rack pre metalickú a optickú novo inštalovanú infraštruktúru. Inštalácia EZS. Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie revíznych správ k vykonaným prácam.

Klient: AOC Vranov, s.r.o.
Dátum: 2018