Klientské centrum Vranov n.T.

Elektroinštalačné práce, silnoprúd, slaboprúd, dáta, rozvádzače, svietidlá, EZS, príprava pre kamerový systém a TV, serverovňa, vyvolávací systém, úprava projektu, revízie. Dodanie meracích protokolov k metalickej a optickej sieti. Poskytnutá systémová záruka.

Klient: MINV SR, AOC
Rok: 2019