Antik Telecom, s.r.o.

Výstavba a servis optickej a bezdrôtovej siete. Obchodná činnosť spojená so získavaním nových zákazníkov. Rozširovanie pokrytia poskytovaného internetu a digitálnej TV Tango. Pripájanie zákazníkov na optickej aj bezdrôtovej sieti. Aktívny servisný dohľad v prevádzke 24/365.

Klient: Antik Telecom, s.r.o.
Dátum: November 2010 – Máj 2016