Bezdrôtová FWA 3,5 GHz

 

Servis a akvizičná činnosť spojená s výstavbou bezdrôtovej FWA siete v pásme 3,5 GHz. Používaná technológia spol. Alvarion.

Klient: Wimax Telecom Slovakia, s.r.o.
Dátum: September 2007