hexempo2
hexempo

Kariérno obchodný portál Hexempo.com

Inzertný portál práce, kariérny portál, dopytový portál, katalóg firiem to sú v krátkosti hlavné kategórie portálu HEXEMPO.com . Portál je k dispozícii v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku. Hexempo sa aj naďalej zdokonaľuje a preto na jeho upgradoch a vývoji pracujeme aj naďalej.

Klient: Hexempo, s.r.o.
Dátum: August 2014